Торсионни полета и Единно поле на Вселената

Научно популярна лекция основана на откритията на гениалния руски физик Григорий Иванович Шипов и неговите колеги в областта на механизмите за пренос на информация във Вселената

Тези открития ни позволяват да разберем информационното единство на всичко съществуващо във Вселената и същността на Единното поле на Вселената без мистика, а от чисто научна гледна точка.

Благодарение на достъпното за разбиране представяне на научните теории, ще Ви стане абсолютно ясно какво представляват торсионните полета и тяхната роля в моменталното предаване на информация в пространството.

Откритията на Г.И.Шипов в областта на физиката ще ви помогнат ясно да разберете, че човек със силата на своето съзнание, своите мисли и чувства, своята енергия, едновременно влияе не само на обкръжението си, но и на цялата Вселена, включително на настояще, минало и бъдеще!

Своето научно обяснение в светлината на откриването на свойствата на торсионните полета също намират на пръв поглед мистични явления като интуиция, ясновидство, яснознание, контактно и дистанционно изцеление, енергийно въздействие върху различни предмети и др.!

Високата стойност на тези открития се крие и във факта, че те не само позволяват на човека да опознае по-задълбочено както себе си така и околния свят, да разшири интелектуалните си хоризонти и да се впусне в тайните на Вселената, но също така да стане по-добър, по-чист и истински духовен, тъй като духовността произтича от истинското знание!

Предстоящи дати

 

On line

Предстоящи дати

Присъствено

Предстоящи дати