Школа за хармонично развитие

„АТЛАНТИС“

 

Какво можете да научите в школата 

Идеята за създаване на моя собствена школа възникна в този период от моя живот, когато активно практикувайки методи на нетрадиционната медицина и четейки езотерична литература, постепенно започнах да осъзнавам, че всеки човек е създаден по Божий образ и подобие и е надарен от Твореца с много таланти и огромен творчески потенциал.

Едновременно с това започнах да си задавам и други въпроси:

– Защо повечето хора, явяващи се в същността си Божествени същности, не разбират и не осъзнават това?

– Защо, въпреки наличието на огромен вътрешен потенциал, в живота на хората има толкова много конфликти, болести, страдания, материални, междуличностни и други жизнени проблеми?

– Можем ли и в каква степен да влияем на физическото си здраве, душевно състояние и на събитията в своя живот?

– Как можем да помагаме и на своите приятели?

– Какво е нужно да знаем и умеем, на какво да се научим, за да бъдем здрави, успешни и щастливи хора?

Главна цел на школа „АТЛАНТИС” :

Хармонично Телесно Душевно и Духовно развитие на човека!

 

Нашият главен девиз:

Всеки човек е добър вълшебник!!!

 

Изучавайки принципите на творението, духовните и енергоинформационни закони на нашия живот, ние постепенно достигаме до разбирането за единството на всичко съществуващо във Вселената, че всички сме едно единно цяло, а всичко, което се случва в живота ни, и добро, и лошо е продължение на нашия вътрешен свят, продукт на нашите мисли, емоции, постъпки…

Тези знания водят до разбирането, че Вселената – това е закон! Там няма случайности и не може да има и следователно, за всичко което се случва с нас ние носим отговорност и не би трябвало да търсим виновни отвън!

Тези знания изцяло променят мисленето на човек и неговото отношение към самия себе си, към хората, към житейските ситуации и към живота като цяло!

Тези знания трансформират съзнанието на човек, изчистват тялото, душата и мислите му, изпълват го с позитивизъм, светлина, любов и му дават опорна точка в живота!

Тези знания помагат на човек да разбере смисъла на живота, да разбере своето предназначение, а значи и в максимална степен да се реализира и да изпълни по такъв начин своя живот с нов смисъл!

Това се случва, защото тези знания позволяват да види себе си и другите хора и всички събития и явления от околния свят в светлината на Истината!

А това е и пътя – на Мъдростта!

 

И колкото по-далеч по пътя вървиш, толкова повече се променя качеството на живота ти, променя се към по-добро!

И вървейки по пътя на знанието и мъдростта не е нужно да се потиш и да се задължаваш да правиш каквото и да е – не е нужно да работиш върху себе си и да се преуморяваш, тъй като Знанията, носещи Истината, осъзнати и приети от теб, преобразуват живота ти към по-добро АВТОМАТИЧНО!

Практикувайки оздравителни упражнения, лечебно дишане, енергийни упражнения и медитации, ние развиваме своята вътрешна сила и се учим да управляваме вътрешната си енергия. Това ни позволява да контролираме физическото и емоционалното си състояние, винаги да сме в хармония със себе си и с другите хора и при неблагоприятни жизнени обстоятелства, да намираме опора в самите себе си!

Усвоявайки методите на нетрадиционното целителство и различни духовни практики, се учим да изцеляваме себе си и другите хора, да влияем на текущите събития и да привеждаме в съответствие (да програмираме) за себе си благоприятни ситуации в бъдеще.

И тези знания и умения помагат да станем домакини на своето Тяло, Душа и Дух, домакини на своя живот, защото те са ефективни инструменти за преобразуване на нашия живот и живота на другите хора към по-добро!

И това е пътя на Силата, пътя на добрия вълшебник, внасящ в своя живот и живота на другите хора Светлина, Любов, Хармония, Благополучие и Здраве!

 

Школа „АТЛАНТИС” е преди всичко колектив от единомишленици, хора творци и търсещи, заинтересовани за своето хармонично развитие.

Вратите на школата са винаги отворени за всички желаещи, независимо от възрастта, образованието, наличието на каквито и да е способности и ниво на подготовка.

Във всички градове, където се провеждат семинари на школата, има филиали, където под ръководството на организатори регулярно работят клубове на школа „АТЛАНТИС”.

На тези срещи единомишлениците общуват, обменят опит, споделят резултати, практикуват изучаваните практики, помагат си и се поддържат един друг.