Рейки на Атлантида

РЕЙКИ в превод означава „универсална жизнена сила”. РЕЙКИ е древно изкуство за изцеление на Тялото, Душата и Духа, чиито корени ни водят към древната Атлантида.

В Атлантида тази система е била известна под названието „АТЛАНТИС АРОЛО ТИФАР”, била е широко разпространена и се е ползвала с голяма популярност.

По време на лечебния сеанс, лечителят става проводник на чисти космически и духовни енергии, които предава чрез полагане на длани на себе си или на друг човек.

Едно от най-големите преимущества на РЕЙКИ са посвещенията, които са особени духовни ритуали, извършвани от Мастера – Учител с всеки ученик индивидуално. Тези посвещения / инициации/ дават на човек няколко важни преимущества, а именно:

*Като следствие от посвещението се осъществява дълбоко изчистване на енергийните канали, през които преминава РЕЙКИ енергията по време на лечебен сеанс. Човек, който има посвещение, може да провежда през себе си енергия в много по-концентрирана форма, което го прави прекрасен енергиен проводник, а това осигурява висока ефективност на лечебния сеанс.

*По време на РЕЙКИ сеанс лечителят не използва собствена енергия, а е проводник на чисти космически и духовни енергии, които имат мощно лечебно въздействие върху човека.

*Приемането на посвещение и спазването на някои несложни правила за работа с РЕЙКИ енергията, гарантира на лечителя надеждна защита, позволява му да работи абсолютно безопасно, без да приема от пациента отрицателна информация.

*Събуждат се скрити способности в човека.

*В течение на три седмици протича дълбоко изчистване и оздравяване на организма.

*Като следствие от посвещението, енергията РЕЙКИ, която преминава през лечителя, придобива две уникални свойства:

1.Универсалност – енергията РЕЙКИ оказва дълбоко лечебно и хармонизиращо въздействие върху човека на физическо, психоемоционално и духовно ниво.

2.Интелектуалност – енергията РЕЙКИ самостоятелно намира истинските причини за заболяванията и все още непроявени проблеми и ефективно ги отстранява.

По такъв начин, благодарение на по-горе изброените преимущества, методът РЕЙКИ е реално достъпно и едновременно уникално и ефективно средство за телесно, душевно и духовно изцеление на човека.

На следващите степени на системата РЕЙКИ, особено важна е работата с лечебни символи, които значително увеличават лечителските способности на човека и разширяват неговите възможности.

С помощта на символите на РЕЙКИ е възможно не само контактно, а и високоефективно дистанционно лечение /независимо от разстоянието/, лечение на животни и растения, изчистване на пространството на помещения, изчистване и зареждане с енергията на РЕЙКИ на вода, хранителни продукти, билки, козметика, медикаменти и др. Голямо внимание се отделя на работата с жизнени ситуации, хармонизация на отношения и др.

Мастерите на РЕЙКИ школа „АТЛАНТИС” работят със свой духовен помощник и под негово ръководство наистина творят чудеса!

Изкуството РЕЙКИ може да се усвои от всеки желаещ, независимо от възраст, способности и ниво на подготовка. Когато усвоите това изкуство, вие ще се научите да решавате своите проблеми и да помагате и на други хора.

Следвайки с любов този път, вие ще придобиете знания и мъдрост, постепенно ще станете господари на Тялото, Душата и Духа си, господари на съдбата си, независими и самодостатъчни хора, защото този дар е заложен във всеки от нас  изначално  от самия Творец!

Предстоящи дати

 

On line

Предстоящи дати

Присъствено

Предстоящи дати

Добре дошли в света на Ангелите!

 

КУРС-ПОСВЕЩЕНИЕ

N

Оригинална древноатлантийска система за работа с Ангели!

N

Знания, възродени от Велики Духовни учители от Висши духовни източници!

Рейки а Атлантида

1 ниво

РЕЙКИ е една от най-древните системи за енергийно целителство, чиито корени ни водят към древната Атлантида, но остава една от най-известните и популярни системи за изцеление в света и сега.

Това е изкуство за изцеление на Тялото, Душата и Духа с космични и духовни енергии, които целителят предава на себе си или на друг човек чрез полагане на ръце.

Посвещението, което се извършва на семинара от Мастер-Учителя, спомага за дълбоко изчистване и оздравяване, в значителна степен усилва целителските способности на човека, а самата енергия придобива уникални лечебни свойства.

Изкуството РЕЙКИ може да се научи от всеки желаещ, независимо от възраст, способности и ниво на подготовка.

Методът РЕЙКИ прекрасно съчетава в себе си достъпност, простота, абсолютна безопасност и висока ефективност едновременно.

Усвоявайки го, ще се научите със свои сили да възстановявате своето телесно, душевно и духовно здраве, да изцелявате животни, растения, успешно да се справяте с различни житейски трудности, да възстановявате взаимоотношения, да привличате в живота си успех и благополучие и да помагате на другите, защото дарът на целителството, дарът на добрия вълшебник е заложен във всеки от нас от Твореца изначално…

 

КУРС-ПОСВЕЩЕНИЕ

N

Оригинална древноатлантийска система за работа с Ангели!

N

Знания, възродени от Велики Духовни учители от Висши духовни източници!

Рейки на Атлантида

 2 ниво

На второ ниво ще изучаваме методите на работа с три сакрални символа на РЕЙКИ. Тези символи имат духовен, неземен произход и са дадени на хората в древни времена Свише, като духовни инструменти за Телесно, Душевно и Духовно изцеление на човек, а също и за изчистване и хармонизиране на околния свят! Те имат толкова високи вибрации, че нямат никакви странични действия и работят сами за всеобщото благо!

Символите от второ ниво на РЕЙКИ работят в пълна степен и максимално ефективно само при наличието на проведено посвещение от учител!

ТЕОРИЯ:

 • Обсъждане на резултатите от 1-ва степен, въпроси и отговори;
 • Сакрални символи РЕЙКИ – произход, функции и особености.

ПРАКТИКА

 • Хармонизиране на аурата;
 • Изчистване и хармонизиране на чакрите.

Работа с първи символ РЕЙКИ:

 • По – задълбочена работа с различни заболявания;
 • Лечение на животни;
 • Лечение на растения;
 • Изчистване и хармонизиране на пространството;
 • Изчистване на негативни енергии от материалните обекти;
 • Изчистване и зареждане с енергията Рейки на храни, течности, билки, хранителни добавки, лекарства и т.н.;
 • Приготвяне на лечебна вода за изцеление на пациента;
 • Медитация с първия символ на Рейки.

Работа с втори символ РЕЙКИ:

 • Използването на символа при психосоматични заболявания;
 • Антистресова терапия;
 • Работа с болка от неизвестен произход;
 • Хармонизиране на подсъзнанието;
 • Включването на резервите на подсъзнанието за лекуване на болести и бързо постигане на жизнени цели;
 • Програмиране на положителни събития в живота;
 • Медитация с втория символ на РЕЙКИ.

Работа с трети символ РЕЙКИ

 • Техника за дистанционно лечение;
 • Работата по отстраняване на проблемни ситуации в живота;
 • Разрешаване на спорове, скандали, конфликти и хармонизиране на отношенията;
 • Медитация с трети символ Рейки.

 

КУРС-ПОСВЕЩЕНИЕ

N

Оригинална древноатлантийска система за работа с Ангели!

N

Знания, възродени от Велики Духовни учители от Висши духовни източници!

Рейки на Атлантида – Рейки Мастер

3 ниво

Трети етап Рейки е по-напреднало ниво, тъй като има две основни разлики от предишните нива.

Първо, този етап включва изучаване на основните причини за заболяванията и усвояване на ефективни методи за лечение на всяко от тях.

Това ниво, разбира се, дава възможности за по-индивидуален подход към всеки пациент и по този начин осигурява много по-висок ефект на работата.

На второ място, посвещението в степен Мастер дава възможност на лечителя да установи тясна връзка със своя Духовен помощник (висока Духовна същност на фино ниво). Например, Духовният помощник е в състояние веднага да прочетете информация за болестите и други нарушения у човека на всички нива и работи чрез лечителя с така наречените „магическите пасове“, за тяхното ефективно отстраняване! В този случай, лечителят не използва силата и енергията си, а работи като мощен канал, като проводник на висока духовна сила! Това се нарича истинско духовно изцеление или да не звучи силно, „БОЖЕСТВЕНО МАЙСТОРСТВО!“ Ето защо дори и един отделно направен такъв сеанс може със своята сила, да надмине всички очаквания!

 

Програма на семинара:

1 част: Първопричини на заболяванията и работа с тях

 • Енергоинформационни поражения на аурата. Класификация и методи за диагностика;
 • Усвояване на няколко метода за премахване на енергоинформационни поражения на аурата;
 • Проблеми в емоционалната сфера. Стрес, страхове, фобии, безпокойство и т.н. влиянието им върху здравето на човека;
 • Усвояване на редица уникални методи за антистресова терапия;
 • Стомашно-чревен тракт – дървото на живота. Влияние на състоянието на стомашно-чревния тракт върху физическото и емоционално състояние на човека;
 • Методи за възстановяване на функциите на стомашно-чревния тракт;
 • Гръбнак. Влиянието му върху състоянието на организма.
 • Техники на работа за възстановяване функциите на гръбнака;
 • Работещи методи за възстановяване функциите на вътрешните органи.

2 част. Работа с Духовен помощник

 • Кои са нашите духовни помощници? Как можем да установим връзка с тях и как могат те да ни помагат.;
 • Посвещение в трета степен РЕЙКИ и установяване на връзка с Духовен помощник.;
 • Медитация с нашия Духовен помощник.;
 • Изкуството за Телесно, Душевно и Духовно изцеление с помощта на Духовен помощник.;
 • Изцеление с помощта на Духовен помощник на растения и животни, изчистване на пространството и работа с проблемни жизнени ситуации.;
 • Дистанционно изцеление с помощта на Духовен помощник.

 

 

 

КУРС-ПОСВЕЩЕНИЕ

N

Само за Рейки-мастери на Школа Атлантис

N

Оригинална древноатлантийска система за работа с Ангели!

N

Знания, възродени от Велики Духовни учители от Висши духовни източници!

Ароло терапия

4 и 5 ниво Рейки на Атлантида

Този курс представлява висшите нива на системата Рейки на Атлантида, много малко известни в света.

 Посвещенията в Ароло терапията и използването на нови символи позволяват на човек да направи квантов скок в развитието си и да премине към ново ниво на вибрации.

Лечителят, използвайки тази техника, става способен да канализира фините енергии на Вселената, недостъпни за повечето други хора.

Това определя високия терапевтичен ефект от терапията.

За разлика от всички други лечебни методи, Ароло терапията ви позволява ефективно да балансирате енергиите на петте основни елемента в човека, което има изключително благоприятен ефект не само върху здравето на човека, но и върху събитията от неговата съдба!

Специалната диагностика на пациента, която се провежда преди всеки сеанс, дава необходима информация за неговото състоянието, включително енергийни меридиани, енергиите на петте първоелементи, енергоинформационни поражения, кармични проблеми и др.

Мощната лечебна терапия, оказва изключително ефикасно въздействие върху човека дори и при тежки заболявания, изчиства аурата даже при най-опасни енергоинформационни поражения, коригира кармични процеси.

Използва се и за самоизцеление.