Кармична конфликтология 

Не бива да се страхувате от конфликтите!

Те нямат нищо общо с добро или лошо!

Те са само ракетно гориво за Вашите успехи!

 

Практически тренинг, който ще Ви позволи да се научите:

– да опознаете духовните уроци от конфликтните ситуации;

– да спрете да бъдете жертви на егрегора на конфликтите и да сложите край на емоционалните войни, бушуващи в живота ви;

– да превърнете негативните си емоции, възникнали в резултат на конфликт в хармонични, за да не губите силите си в безполезни войни със самите себе си;

– да не бъдете жертва на енергиен вампиризъм;

– да извършвате кармично разделяне с проблемни хора в живота ви;

– да трансформирате енергията на конфликта в енергия на здраве и успех!;

– да работите практически с хора и ситуации – веднага прилагаме на практика получените знания!

 

Предстоящи дати

 

On line

Предстоящи дати

Присъствено

Предстоящи дати