Диагностика и изчистване на енергията на меридианите 

Проста и ефективна система за самостоятелна диагностика и изчистване на енергията на меридианите! Висок лечебен ефект!

Този тренинг дава дори на неподготвен човек да постигне обширна представа за енергийната анатомия на човека и да получи основни знания за фините тела и чакровата система.

Основно внимание се отделя на основната енергийна система на човека –система от енергийни канали (меридиани).

От източната медицина е известно, че всеки канал отговаря за функционалното състояние на определени органи и системи на физическото тяло, което означава, че от тяхното състояние в огромна степен зависи физическото и дори емоционално състояние на човек.

При нарушаване на движението на енергията в който и да е канал възникват определени болестни симптоми, които засягат, като правило, различни органи и системи, тъй като всеки канал действително отговаря едновременно за няколко органа и функции.

Практиката показва, че хората и лекуващите ги специалисти възприемат често различни болестни симптоми, които се отнасят, по принцип, към един и същи меридиан, като различни, не свързани помежду си заболявания!

Такава ситуация често води към неправилно лечение и безсмислено употребяване на много лекарства със странични ефекти, не говорейки за многото напразно похарчени пари, сили и време!

Оригиналният метод, с който ще се запознаете на тренинга, Ви предлага един нетрадиционен начин за самостоятелна диагностика и значително подобряване на състоянието на меридианите!

На тренинга ще се запознаете със симптоматиката на всеки един меридиан и анализирайки своите собствени симптоми, можете да разберете, кои от Вашите енергийни канали и в каква степен са нарушени (блокирани). И този анализ непременно ще Ви доведе до много удивителни открития!

Много до сега нюанси и необясними болки и симптоми, дори от страна на специалистите, за Вас ще станат ясни и обясними! Откритата от Вас взаимовръзка ще Ви покаже и истинските първопричини на Вашите здравословни проблеми! Остава само въпроса, по какъв начин можете да си помогнете сами!

Специалистите по приложна кинезиология (уникална диагностично-лечебна практика, открита от американски специалисти) са формулирали и проверили на практика, отделно за всеки меридиан специфични афирмации (позитивни утвърждения), които водят до значително подобряване на тяхното състояние.

Афирмациите се произнасят с едновременна стимулация на определени биологично активни точки, които активират резервите на подсъзнанието, което дава значителен изчистващ ефект за нужния меридиан!

С помощта на този метод Вие още ще се научите на точна диагностика и изчистване на енергията на своите меридиани, което ще Ви позволи чрез незначителни усилия, значително да подобрите своето здраве!

2 част. Практика

  • Система за диагностика на състоянието на енергийните канали(меридиани) на човек;
  • Оригинална и ефективна методика за нормализиране работата на енергийните канали с помощта на определени утвърждения и въздействието им върху подсъзнанието на човек и ефективна методика за нормализиране на състоянието;
  • Допълнителен оригинален метод за енергийно изчистване на меридианите;
  • „Златна афермация“ за привличане в живота на здраве, благополучие и успех!

 

В семинара могат да вземат участие всички желаещи, независимо от нивото им на подготовка!

 

 

Предстоящи дати

 

On line

Предстоящи дати

Присъствено

Предстоящи дати