Четири стадия на живота и смъртта

На тези и на много други актуални въпроси, касаещи законите на еволюцията на човешката душа, ще получите отговор на тази лекция

Ако искаме да живеем по-разумен, по-здрав и хармоничен живот, да открием и познаем истината, ние сме длъжни да знаем както законите на нашия живот, така и законите на прехода на душата ни в духовния свят. Всеки човек просто е длъжен да бъде готов за „прехода”!

Как протичат първите фази от вътреутробния период на развитие, как може да се разчетат жизнените програми на човек по първите месеци от живота му?

Какво се случва с човешката душа след смъртта на физическото тяло? Как човек се среща със собствените си мислоформи и какво преживява при срещата?

Защо душата понякога не може да получи ново въплащение и какво е необходимо да знаем за да избегнем това?

Как душата избира условията за новото въплащение и съставя жизнените програми?

В каква степен са предначертани събитията в живота ни и в каква степен имаме свободна воля?

 

Предстоящи дати

 

On line

Предстоящи дати

Присъствено

Предстоящи дати