Хармоничен синтез на съвременна технологии за постигане на успех с уникални духовни и езотерични практики!

Практически тренинг за хора, които вярват, че са способни на много повече, отколкото правят в момента!

 

Всички цели, които хората си поставят пред себе си могат да се разделят на истински и лъжливи. Истинските цели са тези, които са свързани с изпълнението на духовната мисия, жизнените задачи и предназначението на човек, а лъжливите са тези, които са му наложени от обкръжението, от социума!

Много е важно всеки човек, който действително се стреми към успех и благополучие да се научи да разграничава своите истински цели от лъжливите!

Лъжливите цели отклоняват човека от изпълнението на предназначението му, от реализирането на потенциала му, създават му много проблеми в живота! И само реализацията на неговия потенциал и постигането на истинските му цели го водят до хармония, успех, чувство на радост, удовлетворение и благополучие, включително и материално! И разбира се, това оказва огромно влияние върху здравето на човека!

В първата част на нашия тренинг ще разгледаме с вас някой популярни методи в психологията и езотериката, които са способни да помогнат, човек да разбере своето предназначение и да различава истинските си жизнени цели от лъжливите!

Във втората част на нашето занятие, вие ще усвоите изкуството за конкретизиране, планиране и правилно формулиране на своите цели, без което постигането на успех в живота е просто невъзможно!

В третата част на нашата среща, вие ще се научите да включвате резервите на вашето подсъзнание, за да си помогнете!

В четвъртата част, усвоявайки мощни енергийни практики, вие ще се научите да стимулирате другите, необходимите ви хора, буквално да ги „заразите“ (в положителния смисъл на думата) с вашите идеи и цели и да ги привлечете в живота си, като магнит, а също и необходимите стечения на обстоятелствата за тяхното изпълнение!

В петата част, нямаща в света аналог практика «Игра със съдбата», ще ви помогне да откриете явните и скрити препятствия по пътя към вашата цел и ефективно да ги отстраните!

******************************

Усвояването на практиките на това обучение и ясното разбиране на вашите житейски задачи ще ви даде възможност винаги уверено да преминете през живота следвайки само „своя курс“, а не да играете „чужди игри“, а способността бързо и успешно да постигнете целите си неизбежно ще ви доведе до успех и благополучие във всички области на живота ви!

Вие постоянно ще получавате от живота истинска радост и удовлетворение и ще се чувствате реализиран, значим и полезен за своето обкръжение човек!

Предстоящи дати

 

On line

Предстоящи дати

Присъствено

Предстоящи дати